Sumpah Urung Taneh Karo

tangar ko nakan si nipan kami enda,
tangar ko bengkau si nipan kami enda,
tangar ko lau si niinem kami enda,
kami ersumpah bekas arih-arih kami ersada ngelawan belanda
adi ia reh ku tanah karo njajah kami
ras i pelawes si enggo ringan i kabanjahe si bagi mata-mata belanda.
ndigan pagi kami engkar ibas perlawanan kami enda
mate kami ibunuh nakan, ibunuh bengkau, ibunuh lau
si niinem kami enda janah keturunen kami
lanai banci selamat merjak taneh karo enda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *